Missie en Visie

Onze school heeft een missie: Wereldwijs is een kwalitatief hoogstaande buurtschool, waar ouders op kunnen vertrouwen en waar kinderen met plezier leren. Wereldwijs kent maximaal 8 groepen met als uitgangspunt ongeveer 25 leerlingen per groep.

Die missie willen we gestalte geven aan de hand van onze visie op ons onderwijs en onze aanwezigheid in de wijk: Het samenkomen van leerlingen, ouders en team in de school biedt samenhang en kansen in het leven en leren van de leerlingen in onze wijk. De leerling en het team moeten het beste uit zichzelf kunnen halen, waarbij we oog hebben voor ieders talenten.

Met plezier leren leren is een voorwaarde en belangrijk daarbij is dat leerlingen, ouders en team zich veilig voelen.

Een basisschool, de naam zegt het al, is de school waar kinderen van groep 1 tot en met 8, van 4 tot 12 jaar, de basisbeginselen onder de knie krijgen. Lezen, schrijven en rekenen.

Dat begint op Wereldwijs al in groep 1, waar kleuters zich ontwikkelen op de verschillende vlakken. Van grove en fijne motoriek, het eerste begin van rijmen, letters en cijfers bij de kleuters tot staartdelen, breuken, grammaticaal ontleden in de bovenbouw.

Aan het eind van groep 8 kunnen kinderen niet alleen lezen, schrijven en rekenen, maar kunnen ze deze kennis ook toepassen in vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en Engels. Kinderen vinden het heerlijk om op school hun algemene ontwikkeling te zien groeien door de kennis die ze bij deze vakken opdoen, de wereld om de kinderen heen wordt steeds groter en interessanter.