5 gelijke schooldagen

Wereldwijs is in het schooljaar van 2012/2013 gestart met een zogenaamd continurooster en 5 gelijke schooldagen. Dat betekent dat alle leerlingen van Wereldwijs om uiterlijk vijf voor half negen op school verwacht worden, zodat we de dag om half negen kunnen starten. De schooldag is om twee uur in de middag afgelopen. Tussendoor hebben de kinderen drie kwartier pauze gehad, een kwartier in de ochtend, en een half uur tussen de middag. De kinderen eten in dat half uur een kwartier in de groep met de leerkracht en spelen daarna onder toezicht van de leerkrachten een kwartier buiten.

Mocht de schooldag voor startende 4-jarige kleuters nog te lang zijn, kunt u in overleg met de leerkracht uw kind tussen de middag ophalen indien nodig. Voor de ouders zijn er geen kosten verbonden aan het continurooster.

We zijn erg enthousiast over dit schoolrooster, het bevordert de rust en regelmaat in de groepen en geeft ons meer efficiënte leertijd in alle groepen. Het betekent wel dat de leerkrachten hun pauze hebben van 14.15 tot 14.45. Daarna vinden pas eventuele oudergesprekken plaats.