Identiteit

Onze school is gebaseerd op een algemeen christelijke grondslag. Dat betekent dat wij binnen de school aandacht hebben voor de Bijbelse verhalen en ons laten inspireren door de normen en waarden die hieruit voortkomen. Aan de hand van de methode Trefwoord leren de kinderen de verhalen en namen uit de Bijbel kennen en duiden. Elementen als naastenliefde, respect voor elkaar en verantwoordelijkheid voor jezelf en voor de ander komen de hele dag door aan de orde in de omgang met elkaar. De school staat stil bij kerkelijke feesten zoals Kerstmis, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren.

De rol van het geloof op Wereldwijs is voor de ene ouder een basis om thuis op voort te borduren, voor andere ouders een manier om hun kind kennis te laten maken met het geloof. Leerlingen die thuis in een ander geloof worden opgevoed zijn ook welkom op onze school. Wij verwachten wel dat u als ouder onze identiteit respecteert en ondersteunt.