Stichting Delta de Bilt

Stichting Delta De Bilt is medio 2008 ontstaan uit de samenwerking tussen vijf schoolbesturen. De stichting beheert en bestuurt negen basisscholen in de gemeente De Bilt. Deze scholen zijn katholiek, protestants of algemeen christelijk.

Basisschool Wereldwijs is één van de negen Delta Basisscholen. Door een intensieve samenwerking op allerlei terreinen draagt de stichting Delta bij aan een kwalitatieve impuls voor ons onderwijs en een stevige financiële basis voor de scholen, waarbij de eigenheid van elke school is geborgd.