Denken, doen en beleven in Het Lichtruim

Kinderen ontwikkelen zich in acht jaar tijd met hun hoofd, hart en handen. Ons onderwijs is er dan ook op gericht dat kinderen leren denken, doen en beleven. Naast de kennisvakken werken kinderen ook aan vakken als tekenen, handenarbeid, gym, dans, muziek en toneel. Ook de sociaal/emotionele vorming van de kinderen krijgt aandacht op Wereldwijs. Door de jaren leren kinderen allerlei vaardigheden en talenten bij zichzelf tot ontwikkeling te brengen.

Op Wereldwijs hebben we hiervoor een unieke samenwerking met onze partners in Het Lichtruim, het gebouw waarin wij zijn gehuisvest.

·        Het Kunstenhuis: een samenwerking van de Biltse Muziekschool en de Werkschuit. Hier werken specialisten, die onze leerkrachten met raad en daad terzijde kunnen staan op het gebied van muziek, kunst en cultuur.

·        De Bibliotheek, waar we nauw mee samenwerken: hoe heerlijk is het om met de kinderen uit je klas zo naar de bibliotheek te kunnen lopen om je in de boeken daar te kunnen verdiepen.

·        Jeugdtheaterschool Masquerade, denk aan toneelspel, musicals speciaal voor kinderen en nog veel meer.

·        Kinderopvang de Bilt, waarmee we een doorgaande pedagogische lijn kunnen afstemmen met de kinderopvang, het peuteronderwijs en de buitenschoolse opvang.

·        De kinderboerderij ‘De Schaapskooi’ van Stichting Reinaerde naast de deur, waar we dan ook vaak te vinden zijn.

Het gebouw zelf biedt ook veel mogelijkheden met een theatervoorziening, ateliers, bibliotheek, computerlokaal en een sportzaal voor jonge en oudere kinderen. Bovendien beschikken we over ruime buitenterreinen: het open schoolplein en het grote kunstgrasveld, waar kinderen van Wereldwijs, de BSO of uit de wijk gebruik van kunnen maken.

Al deze voorzieningen maken van Wereldwijs een plek waar kinderen met plezier naar toe komen, waar ze leren leren in een inspirerende en leerrijke omgeving!

Website het Lichtruim

Deelnemers in het Lichtruim: (klik op de naam voor de website)

Kunstenhuis

RegioCultuurCentrum idea (Bibliotheek)

Kinderopvang De Bilt (Steenarend, Steenuiltjes)

Studiekring (Huiswerkbegeleiding en bijles)

Stichting Delta De Bilt voor primair onderwijs

Centrum Jeugd & Gezin De Bilt

Reinaerde

Sportzaal het Lichtruim