Partnerschool Marnix

Wereldwijs is één van de Delta scholen. De scholen binnen Stichting Delta hebben een taak in het opleiden van nieuwe leraren. Voor een groot deel vindt die opleiding plaats in de praktijk, in de klas van de kinderen. Onze scholen hebben er voor gekozen om in het Partnerschap in Opleiding en Ontwikkeling (POO) samen te werken met de Marnix Academie ( www.marnixacademie.nl ), lerarenopleiding basisonderwijs (pabo), in Utrecht.

Het partnerschap heeft als doel, behalve het opleiden van nieuwe leraren voor het basisonderwijs, om samen het onderwijs op de scholen en de opleiding waar mogelijk te verbeteren. De expertise van de pabo kan worden ingezet voor onderzoek, om de ontwikkeling van de school te ondersteunen. Studenten en leraren werken gezamenlijk aan die schoolontwikkeling.