Toegang tot Wereldwijs Socialschools

De nieuwe website van Wereldwijs is interactief. Dat betekent dat u, als in bent ingelogd, berichten kunt lezen uit de algemene Wereldwijsgroep, maar ook uit de groep(en) van uw kind(eren).

Zo krijgt u een actueel beeld van alles wat er op school en in de groep van uw kind gebeurt.

Het lijkt een beetje op Facebook en het werkt heel eenvoudig. U kunt zelf ook reageren op berichten en uw mening geven of een leuke opmerking maken. Ook kunt u foto's en filmpjes plaatsen.

Omdat veel ouders gewend zijnom via de smartphone tecommuniceren heeft Socialschools een app.Via de app wordt u op de hoogtegesteld van belangrijkemededelingen via een pushbericht en kunt u schoolevenementen gemakkelijktoevoegen aan de kalender van uwmobiele telefoon (zie uitleg verderop).

En Socialschools is natuurlijk ookgewoon toegankelijk via de computer.

De Socialschools omgeving isveilig en gesloten. Je hebt eralleen toegang via een eigenlogin. De school moetgoedkeuring geven voor iedereaansluiting.Alle informatie die in decommunity wordt geplaatst isdan ook alleen zichtbaar voorouders, leerlingen en lerarendie aangesloten zijn op hetplatform. Super veilig dus!

U wordt via een mail uitgenodigd om lid te worden. Eenmaal lid kunt u uzelf als lid opgeven van de schoolgroepen: Schoolinformatie (met alle belangrijke informatie over Wereldwijs),Oudervereniging en Medezeggenschapsraad. Dit doet u uit eigen initiatief vanuit uw eigen Wereldwijs pagina ( zie uitleg verderop).