Vrije dagen, studiedagen en vakanties Schooljaar 2021-2022

Studiedagen :  30 augustus, 4 november, 25 februari, 20 juni en 8 juli

Herfstvakantie: 18 oktober tot en met 22 oktober

Kerstvakantie: 24 december tot en met 7 januari

Voorjaarsvakantie: 28 februari  tot en met 4 maart

Pasen: 15 april tot en met 18 april

Koningsdag: 27 april 

Meivakantie: 2 mei tot en met 13 mei 

Hemelvaart: 26 en 27 mei

Pinksteren: 6 juni

Zomervakantie:11 juli tot en met 22 augustus