Wij nodigen u graag uit voor een rondleiding, bel ons of mail op info@wereldwijs.nu voor het maken van een afspraak.

Bekijk vooral ook onze schoolfilm voor een eerste indruk: https://www.youtube.com/watch?v=RRLAHGx1AHc&feature=youtu.be

Tot ziens op Wereldwijs. 

 

Klachtenregeling

Van klachtenregelingen hoop je als school, dat er nooit gebruik van hoeft worden gemaakt. Niettemin vinden wij het zinvol, dat wel duidelijk is wat er met klachten gebeurt als die er toch zijn. Als u een klacht heeft, is deze in de praktijk vrijwel altijd binnen school op te lossen. Indien u meent dat u voor klachten (van welke aard dan ook) geen gehoor vindt bij de groepsleerkracht kunt u zich wenden tot de directeur van de school, de interne contactpersoon of de directeur-bestuurder van de Stichting Delta De Bilt. Deze kunnen zorgen voor een adequate doorverwijzing binnen de school, binnen de stichting of naar de onafhankelijke externe vertrouwenspersoon, die niet in dienst van de stichting is. Deze kan proberen te bemiddelen of u verwijzen naar een onafhankelijke klachtencommisie. 

Directeur: Mw. A. Hoornsman

Interne contactpersoon: Mw. E. Meijer

Directeur Bestuurder Stichting Delta de Bilt: Dhr. M. van Veelen 

(kijk voor contact gegevens op de contactpagina)

Externe vertrouwenspersoon: Dhr. J Meijboom, werkzaam bij CED Rotterdam. 

De school is aangesloten bij de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)

Voor meer informatie over de klachtenregeling kunt u ook de schoolgids raadplegen.